Cégadatok
Cégnév: Jede Kávé Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Jede Kávé Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5.em. 54.
Adószám: 23866825-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-982076
Telefonszám: +36 (1) 206-1881
E-mail: info@koffeinservice.hu

I. Bevezetés
Jede Kávé Kft. honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel
használható. A Jede Kávé Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon található információk
teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jövőt illető állítások a Jede Kávé Kft. legjobb
tudásán és meggyőződésén alapulnak. Effajta állítások a Jede Kávé Kft. azon nézetét hivatottak
tükrözni, amelyek a jövőbeli eseményekre tekintettel egy adott időpontban születtek, és ki
vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényezőből eredően a valós
eredmények jelentősen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával
egyidejűleg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

II. Általános feltételek
1. Szerzői jogok
A Jede Kávé Kft. internetes megjelenésének oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői
jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történő
felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük –
még kivonatos formában is – csak a Jede Kávé Kft. engedélyével történhet. A szerzői
jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és külső megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek
és képanyagok felhasználásához a Jede Kávé Kft. előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség.
2. Márkanevek
Az ezen internetes oldalakon használt Jede Kávé Kft. és Koffein Service márkanév köthető
különböző emblémák, valamint termékmegjelölések a védjegyoltalom és védjegy bejelentés

alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek
minősül.
3. Harmadik személy weboldalaiért a felelősségvállalás kizárása
a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történő, Jede Kávé Kft.-
től független kapcsolódásokat (ún. linkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában
állnak, és amelyek tartalma a Jede Kávé Kft. előtt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra
kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon
található kijelentéseket ennek megfelelően a Jede Kávé Kft. nem tekinti magáénak. Fentiek
alapján nem vállalunk felelősséget. Különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett
jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.
b. Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Jede Kávé Kft. által működtetett
internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelősséggel tartoznak
mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a
megrendelések lebonyolításáért.
A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett
használati feltételeket kell figyelembe venni.
4. A felelősség korlátozása
A Jede Kávé Kft. komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen
tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A
dokumentumok, információk letöltését megelőzően ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon
megfelelő vírus elleni védelemről, például víruskereső alkalmazásával. Jede Kávé Kft. a
vírusok által okozott károkért nem felel.
Jede Kávé Kft. igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelenő szolgáltatásainak
zavartalanságát valamint azok elérhetőségét, de azt nem szavatolja. A Jede kávé Kft. nagy
gonddal igyekszik összeállítani ezen oldalainak tartalmát és a pontosságára törekszik. Ennek
ellenére az oldalon megjelenő esetleges elírásokért nem vállal felelősséget.
5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok
Az internetes oldalon található jövőre vonatkozó kijelentések jóhiszeműen és csak tájékoztatási
céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésektől Jede Kávé Kft. valós eredményei jelentősen
eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényezőkre, melyek Jede Kávé Kft.
tevékenységétől függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében
végzett fenntartása mellett Jede Kávé Kft. nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában
történő megjelentetését. Jede Kávé Kft. nem vállal felelősséget ezen előrejelzésekért és
szándéknyilatkozatokért és ebből következően azok aktualizálásának elmaradásáért sem.
Jede Kávé Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat
hajtson végre.

III. Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók
1. Általános tudnivalók
A Jede Kávé Kft. tiszteletben tartja az internetes webshopját felkereső személyek személyes
adataihoz fűződő jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Jede Kávé
Kft. az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként
használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellenőrizni a jelen internetes oldalon a Jede
Kávé Kft. részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok
nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és – felhasználás a személyes
adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Ennek biztosítására
Jede Kávé Kft. a szükséges intézkedéséket megteszi.
Webshopunkat Sinka Richárd e.v. üzemelteti. Az webshop használatának alapszabályai Az
ÁSZF elfogadásakor a vásárló egyúttal nyilatkozatot tesz arról, hogy a tartózkodási helyének
megfelelő törvények szerint nagykorúnak számít, illetve arról, hogy kiskorú hozzátartozója az
engedélyével veszi használatba a honlapunkat. Vásárlóink termékeinket, illetve weboldalunkat
semmilyen illegális tevékenységhez nem használhatják fel, beleértve, de nem kizárólagosan a
szerzői jogokat. Ezen felül nem engedélyezett, hogy a felhasználóink rosszindulatú kódokat,
online vírusokat továbbítsanak a weboldalunk felé. Mindennek megszegése a szolgáltatásunk
igénybevételének azonnal felfüggesztését és a vonatkozó jogi gyakorlat megkezdését vonja
maga után.
Az online bankkártyás fizetések a Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A SimplePay rendszer üzemeltetője és a
SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(OTP Mobil Kft.) A szolgáltatást nyújtó . a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló
intézmény.
2. Általános feltételek
Fenntartjuk annak jogát, hogy bármely felhasználónkak, bármely okból megtagadjuk a
szolgáltatásunkat. Felhasználóink elfogadják, hogy a ránk bízott adataik (nem ide számítva a
bankkártyaadatokat) nem titkosítva kerülnek továbbításra. A bankkártya adatok minden esetben
titkosítás mellett kerülnek továbbításra online fizetés esetén. Vásárlóink beleegyeznek abba,
hogy nem reprodukálják, másolják, árulják, adják el viszonteladóként termékeinket előzetes,
írásbeli engedélyünk nélkül. Az általunk biztosított információk naprakészsége és teljessége A
weboldalunkon feltűntetett információk helyességéért nem vállalunk felelősséget. Az itt
elérhető adatok általános, tájékoztató jellegűek, így nem biztosítják a vásárláshoz szükséges
elégséges információkat. Ennél fogva nem helyettesítik a körültekintő, egyedi, naprakész
személyes konzultációt. Így a részleges tájékozottságból fakadó következményeket a vásárló
köteles viselni.
A honlapunk szükségszerűen tartalmazhat elavult információkat is, melyek nem referenciális
értékűek. A változtatás jogát minden esetre fenntartjuk, de az információk naprakészségét
illetően kötelezettségek bennünket nem terhelnek. A termékeink és áraink megváltoztatásának
joga A termékeink árát jogunkban áll megváltoztatni, minden előzetes értesítéstől eltekintve.
Fenntartjuk annak jogát, hogy egy termékünk árusításának körülményeit megváltoztassuk, vagy
beszüntessük azt.

A harmadik személytől származó információk, feltételek, termékelérhetőségek és árak
megváltoztatásáért felelősséget nem vállalunk. Számlázási és rendelési adatok Fenntartjuk
annak jogát, hogy bármelyik rendelést elutasítsuk. Egy-egy megrendelő egyedien
megvásárolható termékeinek mennyiségét esetenként korlátozhatjuk, vagy lemondhatjuk.
Termékeink küldési feltételeinek megváltoztatását (5 munkanap) bármilyen okból kifolyólag,
fenntartjuk.
Ilyen esetekben mindenkor tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szállító, az általa szállított termékek
ellenértékének maradéktalan kiegyenlítéséig az értékesített termékek tulajdonjogát fenntartja.
Minden vásárlónk hozzájárul ahhoz, hogy vásárlásakor teljes és pontos információkat bocsát
rendelkezésünkre, beleértve a személyes adatokat, szállítási címet, bankkártya adatokat, illetve
az e-mail címet és telefonszámot.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékozódás céljából, kérjük, hogy olvassa el az
adatkezelési nyilatkozatunkat, illetve a jelen ÁSZF 3. pontját.
Honlapunkon alkalmanként, tipográfiai hibákból fakadóan téves információk is szerepelhetnek,
melyek a termékeink leírásával, árazásával, szállítási költséggel, kézbesítési idővel
kapcsolatosak. Ezek mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartjuk, továbbá annak jogát is,
hogy az ezzel összefüggésben a téves adatokkal futó rendeléseket töröljük.
3. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
A Jede Kávé Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát
rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, – feldolgozáshoz illetve – felhasználáshoz a
látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi,
személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Jede Kávé Kft. Öntől vásárláshoz,
valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor erről, illetve
különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás időtartamáról a konkrét
esetben Jede Kávé Kft. külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait
megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Jede Kávé Kft. szervere bizonyos
adatokat automatikusan, – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból –
eltárol. Ezek az adatok a következők: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a
szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal,
ahonnan a Jede Kávé Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon
meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekből az
adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésből
személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás
megőrizhető. Az adatok harmadik személy részére történő továbbadása szintén a személyes
adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Jede Kávé Kft. rendelkezésére, azokat a törvényes
kereteket túlmenően, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik
személyek részére nem adja tovább. A Jede Kávé Kft. az adatait az Ön hozzájárulása nélkül
csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. Biztonság
A Jede Kávé Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint
óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen
felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Jede Kávé Kft. azon
szerződéses partnerei, amelyek Jede Kávé Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül
hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a
szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
4. Személyes adatainak módosítása és törlése
A rögzített adatokat Jede Kávé Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más
jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes
adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövőre vonatkozóan bármikor
visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására
vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen
kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Jede Kávé Kft, Székhelye:
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5.em. 54.) vagy E-mail-ben (info@koffeinservice.hu).
Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Jede Kávé Kft. milyen adatokat rögzített Önnel
kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára,
jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.
Amennyiben észleli, hogy a Jede Kávé Kft. adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a
valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Jede Kávé Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy
kérésének lehetőségei szerinti legrövidebb időn belül eleget tegyen.
5. “Cookie-k”
A honlap használatának megkönnyítése céljából Jede Kávé Kft. anonim látogatásazonosítót,
ún. “cookie”-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméretű adatok, melyek
ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal
látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim
látogatásazonosítók telepítése révén lehetővé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver
felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra,
illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás
tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató
személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb
böngészőprogram automatikusan elfogadja. A böngészőprogram beállításával azonban
kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a
böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram
Súgó menüpontjában.
IV. A honlapon történő vásárlás
Regisztráció
– A vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. Regisztráció nélkül is tud a Vásárló
megrendelést leadni.
– A webáruház honlapján lehet regisztrálni, amelyhez a következő információkat kell megadni a
vásárlónak: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a vásárlás során pedig meg kell adni a
telefonszámot és a számlázási, szállítási címet.

A vásárló önkéntesen is megadhat további adatokat.
– Amennyiben a vásárló cég nevére szeretné a kiállítandó számlát, úgy a cég nevét is fel kell
tüntetni a kiállítandó adatoknál.
– A regisztráció véglegesítéséhez el kell fogadni a weboldalon megtalálható jelen ÁSZF-et és
Adatkezelési tájékoztatót egy-egy jelölőnégyzet kipipálásával.
– A regisztráció befejeztével hamarosan elkészül a felhasználó fiókja, amelyről megerősítést kap a
felhasználó az általa megadott e-mail címre.
– A regisztráció alkalmával megadott adatok bármikor tetszőlegesen módosíthatók.
– A felhasználó fiókjának törlésről e-mailben rendelkezhet a központi email címre info[kukac]
koffeinshop.hu küldött kérés formájában. A kérés alapján 5 munkanapon belül töröljük a vásárló
személyes fiókját, amelyről a vásárló az általa megadott e-mail címre megerősítést kap.
A honlapon feltüntetett árak
A webáruházban a Koffeinshop termékkínálata látható – továbbiakban termékek.
Az egyes termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, rövid leírásuk és cikkszámuk feltüntetésre
kerülnek. A termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó fogyasztó ár is feltüntetésre
kerül. Az árkedvezménnyel forgalmazott termékek esetén a kedvezmény ténye és mértéke is
feltüntetésre kerül, az eredeti ár pedig áthúzva látható.
A termékek árainak megváltoztatására a jogot a Koffeinshop fenntartja, amely a webáruházban
történt árváltoztatás időpontjával válik hatályossá. Az árváltozás ténye nem befolyásolja a
korábban leadott, hatályba lépés előtti termékek árait.
Amennyiben a Koffeinshop gondossága ellenére is hibás ár kerül feltüntetésre a webáruházban,
úgy a Koffeinshop nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a termék helyes
áron történő szállítására. Ez a folyamat érvényes a termék árától nagymértékben eltérő, esetleges
rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os, vagy 1 Ft-os termékekre egyaránt. A helyes ár ismeretében
a vásárló 14 napon belül elállhat vásárlási szándékától, vagy megvásárolhatja a terméket.
A Koffeinshop rendszeresen frissíti adatbázisát a termék képekkel, azonban előfordulhat, hogy
azok kinézete, csomagolása és megjelenése eltérhet a webáruházban található termék fotójától. Az
ilyen jellegű eltérésekért a Koffeinshop nem vállalja a felelősséget.
Megrendelés
A vásárló a webáruház felületén választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket, annak
kiszerelését, és adhatja meg a kívánt mennyiséget. A vásárló által megrendelt termékek
kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges.
Megrendeléshez meg kell adni azt a szállítási címet, ahol a vásárló a termékeket át szeretné venni.
Kizárólag egy szállítási cím adható meg.
A megrendelés során a vásárló megjegyzést fűzhet a rendeléséhez (egyedi információ a
kiszállítással kapcsolatban, pl kapucsengő stb). Ezen igényeket a Koffeinshop továbbítja a GLS
futárszolgálat felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.
A vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti
megrendelését („Megrendelés elküldése”). A megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a
vásárló elfogadja a jelen ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. A megrendeléssel a
vásárló hozzájárul, hogy a szerződés teljesítése és annak felügyelete érdekében a Koffeinshop
továbbítsa a logisztikai feladatokat ellátó és kiszállítást végző cégek felé a vásárló nevét, a

megjelölt szállítási címet, a megrendelés azonosítóját és összegét, a vásárló regisztráció során
megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.
A Webáruházból egy megrendelés alkalmával csak háztartási mennyiségű, bruttó 100.000
(százezer) forintot meg nem haladó összegű megrendelés teljesítését vállalja a Koffeinshop, ezen
értékhatár felett előzetes egyeztetés szükséges a megrendelés teljesíthetősége kapcsán az
info[kukac]koffeinshop.hu elérhetőségen. Ez alól kivételt képeznek a kávégépek, melyek nagyobb
értéket képviselnek. Ez utóbbi termékkategória esetében a Koffeinshop fenntartja a jogot arra,
hogy készlethiány esetén a megrendelést elutasítja.
Amennyiben a vásárló leadta a megrendelését és erről megkapta a visszaigazoló e-mailt, úgy a
vásárlónak munkanapon 14 óráig lehetősége van visszavonni a megrendelést. A megrendelés
visszavonását a +361 2061881 telefonszámon kezdeményezheti a vásárló nevének és
megrendelésének azonosítójának megadásával.
A vásárló élhet az elállási jogával.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül,
automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a vásárló részére. A
visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott
adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a
megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget
és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az ügyfelelt arról, hogy
a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.
Ezen visszaigazoló e-mail nem minősül a szolgáltató részéről az ügyfél által tett ajánlat
elfogadásának, illetve e visszaigazolással érvényes szerződés még nem jön létre a szolgáltató és a
vásárló között.
A szolgáltató a vásárló megrendelését (ajánlatát) a teljesítésről szóló e-mail útján fogadja el,
melyben az ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, a csomag futárszolgálat
részére történő átadásáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
A vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis munkanapokon 48 órán
belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó vagy
teljesítésről szóló e-mailt.

Ha a vásárló rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-
mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a szolgáltató felé

írásban az info[kukac]koffeinshop.hu vagy telefonon a +3612061881 számon, a nem kívánt
rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és

szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.
A szerződés létrejötte, jellemzői
Amennyiben a Vásárló nem vonja vissza a megrendelést, úgy az előző pontban leírtak alapján
létrejött megerősítés alapján létrejön a szerződés a megrendelt termékek vonatkozásában a vásárló
és a Koffeinshop, mint eladó között. A szerződés alapján a Koffeinshop eladja a megrendelt
termékeket a vásárló számára, valamint gondoskodik a vásárló által megadott címre történő
kiszállításról. A vásárló köteles a megrendelt termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási
költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek
meg.
A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a fent meghatározott, valamint a szerződésből
fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A szerződést
megszünteti, ha valamelyik fél a szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A
szerződés megszűnése vagy megszüntetése a szerződésből fakadó kellékszavatossági és
termékszavatossági, valamint a fenti pontokban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem
érinti.
A vásárló a fenti pontok alapján köteles a szállítási költségeket megfizetni.
A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.
A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem
iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
Számla
A Koffeinshop a megrendelt termékekről elektronikus számlát állít ki, amelyet a megrendelés
teljesítésével egy időben, e-mailben küld ki a számlázz.hu rendszerén keresztül.

A megrendelt termékek kifizetése – fizetési módok
A vásárló a megrendelt termékeket a szállítási költségekkel együtt utánvét során történő fizetéssel
vagy bankkártyával egyenlíti ki.
Utánvét során történő fizetés esetén a fizetés a csomag átvételekor történik. Házhozszállítás során
a vásárló készpénzben vagy a futárnál bankkártya segítségével tudja kiegyenlíteni a vételárat és a
szállítási költséget.
A megrendelt termékek szállítása, átvétele
A Koffeinshop a megrendelt termékeket az iLogistic Kft és a GLS General Logistics Systems
Hungary Kft. közreműködésével szállítja ki a vásárló által megadott címre.
Minden munkanap délután14 óráig leadott rendelések összeállításra, csomagolásra kerülnek. Az
ezt követően beérkező rendelések csak a következő munkanapon kerülnek összekészítésre.

Házhozszállítás esetén a csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy
háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy
szomszédjai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég
vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy
telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző
használatával igazolni tudja. Ha a vásárló a megrendelés során a jelen pontban meghatározott
személyek egy részét ki kívánta zárni a csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak
körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a csomag átvételére jogosultként, úgy
ezen igényét a Koffeinshop továbbítja a futár cég felé, de a Koffeinshop az igény teljesüléséért
felelősséget nem vállal.
Házhozszállítás esetén a futár cég legfeljebb kétszer kísérli meg csomag kiszállítását. Ha a
csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy a Koffeinshop jogosult elállni a
szerződéstől.
A fizetendő szállítási költség a megrendelt termékek bruttó összege és a kézbesítés választott
módja szerint a következőképpen alakulnak:
– Megrendelt termék bruttó végösszege
– Szállítási költség
Házhozszállítás esetén
– 0 – 19.999 Ft között 1590 Ft
– 20.000 Ft felett ingyenes Ft
A szállítási költség kedvezményes időszakban ezektől eltérhet kizárólag a vásárló javára. Ez
bizonyos időszakokban 0 Ft is lehet. Ebben az esetben a megrendelés jóváhagyásánál a szállítási
költség mellett a kedvezményes, vagy 0 Ft-os szállítási tétel fog szerepelni.
Az akciós vagy kedvezményes szállítási időszak alatt megrendelt, de ez után kiszállított
termékekre is a kedvezményes szállítási díj vonatkozik.
V. Elállási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Amennyiben a Fogyasztó más személyt bíz meg a termék átvételével, úgy az általa megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül szintén
jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Ha a rendelés több tételből vagy darabból áll, abban az esetben az utoljára szolgáltatott tételnek
vagy darabnak a készhez vételétől számított 14 napon belül jogosult a vásárló indoklás nélkül
elállni a szerződéstől.
VI. Az elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával és eláll a szerződéstől, úgy a megrendelt
termékeket sértetlen és hiánytalan állapotban köteles becsomagolni és visszaküldeni az ÁSZF
Cégadatok pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Koffeinshop részére.

A vásárlónak a szerződéstől történő elállásról írásban kell nyilatkoznia egy elállási nyilatkozat
formájában, amit mellékelnie kell a visszaküldött termékek mellé vagy e-mail formájában is
megküldhet a Koffeinshop részére az info[kukac]koffeinshop.hu címre.
Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie a vásárlónak, hogy mely termékek vonatkozásában
kívánja érvényesíteni. Meg kell adnia a nevét, címét, a megrendelés időpontját, a megrendelés
azonosítóját és nyilatkozatának időpontját. Amennyiben nem áll rendelkezésre a megrendelés
azonosítója, úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatot
szükséges feltüntetnie. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklet szerint nyilatkozatminta
segítségével is benyújtható, de ebben az esetben is meg kell adni a megrendelés egyedi
azonosítóját vagy ennek hiányában egyéb, a megrendelés azonosítására szolgáló egyéb adatot.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltató részére. Postai úton történő
jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail
küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló a
levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás
dátuma.
A vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon
belül vissza kell juttatnia.
Elállás esetén a termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terhelik. A Koffeinshop az elállási
nyilatkozat és a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, átutalás útján
téríti vissza a megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét. A vásárlónak a visszautaláshoz
használt bankszámlaszámát és banki adatait meg kell adnia a szolgáltató részére a visszaküldést
kísérő elállási nyilatkozatban. A Koffeinshop a vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött
termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül téríti vissza.
Az áru használatból adódó értékcsökkenéséért a vásárló a felelős. A vásárló az elállás jogát a
szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.
VII. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
A polgári törvénykönyv alapján csak a természetes személyek minősülnek fogyasztóknak, a cégek
nem.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
– a lezárt csomagolású termék tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást
felbontotta,
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő,
– olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontásra került (pl: kávé, tea stb). Az ilyen termékek visszavétele a
Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már
felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy

a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék
higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel
VIII. Szavatosság
Kellékszavatosság
Hibás teljesítés esetén a vásárló a Polgári törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti a
kellékszavatossági igényét (PTK 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően).
Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő vásárló az átvétel időpontjától számított 2
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait a vásárló érvényesíteni már nem tudja.
Nem a fogyasztóval kötött szerződés esetén a vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A vásárló kérheti a megrendelt termék kijavítását vagy cseréjét, kivéve, ha a vásárló által
választott igény teljesítése nem lehetséges, vagy a Koffeinshop számára más igények
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltségekkel járna. Ha a termék javítását, cseréjét a vásárló
nem kéri, vagy nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát
a Koffeinshop költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat. A vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
Koffeinshop adott okot.
A vásárló köteles a Koffeinshop-al a hibát a felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint
a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
A kellékszavatossági igény érvényesítésének nincs más feltétele a teljesítéstől számított 6
hónapon belül, amennyiben a vásárló a terméket a Koffeinshoptól vásárolta és ezt a vásárlást
igazoló számlával tudja igazolni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban a Vásárló
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás megrendelt termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti a Koffeinshoptól vagy a megrendelt termék gyártójától. A megrendelt termék
akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek,
vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A megrendelt
termék hibájának bizonyítása a vásárlót terheli.
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2
éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.
A vásárlónak kell bizonyítani a szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megkötését. A
szerződést bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárló a vásárlás ellenérték igazoló dokumentumot
bemutatja.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt megrendelt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényt a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében a Koffeinshop által
forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett – legalább 1 év (12 hónap) jótállási idő
vonatkozik. Amennyiben a termékre hosszabb jótállási idő vonatkozik, akkor az 1 éven túli
jótállás elsődleges kötelezettje a gyártó. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós
fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás kezdete a termék Vásárlónak történő
átadásának a napja.
Jótállás keretében a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék a jótállás
időtartama alatt kifogástalanul fog működni. A jótállás érvényesíthető a termék jótállási jegyén
feltüntetett szervizben vagy szaküzletünkben. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállás jegy –
vagy ennek hiányában a vásárlást igazoló számla – bemutatása.
A hibás termék visszajuttatása a szolgáltató címére a vásárló feladata és költsége. Amennyiben a
javításra, cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre
Jótállást kizáró tényezők:
– Átalakítás, szakszerűtlen kezelés (különösen a tisztítás során okozott karcok, sérülések, vagy
annak elmulasztása következtében kialakuló meghibásodás), helytelen tárolás, nem megfelelő
szállítás vagy elemi kár.
– Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása,
– Nem megfelelő tápellátás következtében fellépő elektronikai meghibásodás
– Természetes elhasználódás.
Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Jede Kávé Kft.
Levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: +36 12061881
E-mail cím: info[kukac]koffeinshop.hu
A szavatossági igény bejelentéséhez az alábbi információk szükségesek:
Vásárló neve, címe
Számla sorszáma

Megrendelt termék azonosítója
Megrendelt termék átvételének időpontja
Hiba leírása
IX. Jogérvényesítési lehetőségek
Információ, reklamáció, panaszkezelés
A Vásárló a webáruház működésével, megrendelésével kapcsolatban vagy a panaszával az
következő elérhetőségen keresheti meg a Koffeinshop-ot.
Név: Jede Kávé Kft.
Levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: +36 12061881
E-mail cím: info[kukac]koffeinshop.hu
Telefonon panaszkezelés kizárólag munkanapokon 8:00-16:00 között érhető el.
Telefonon tett panaszát a Koffeinshop azonnal megvizsgálja és szükség szerint és lehetőségekhez
mérten orvosolja.
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva a vásárló számára:
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Európai Bizottság online vitarendezési platformját (ODR)
– Bírósági eljárás kezdeményezése
– Budapesti Békéltető Testület elérhetősége
A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Európai Bizottság online vitarendezési platformja (European Online Dispute Resolution Platform
– ODR)
Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
X. Egyéb vásárlási tudnivalók
ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat
nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt
követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok
A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
felmerülő hibákra. A szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető
az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
Visszaérkező csomagok, kiegyenlítetlen megrendelések
Utánvéttel megrendelt, és kiszállított, de a vásárló által át nem vett, és előzetesen vissza nem
mondott csomagok szállítási költségét, valamint a visszaszállításból eredő többletköltséget
kiszámlázzuk a vásárló részére, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles cégünk
bankszámlájára átutalni! A szállítási költséget a megrendelést visszaigazoló e-mailünk is
tartalmazza. A visszaszállítás, és adatfeldolgozás költsége az eredetileg felszámolt
postaköltséghez adódik, amely minden esetben bruttó 900 Ft.
Előre átutalt, és kiszállított, azonban a vásárló által át nem vett csomagok ismételt kiszállítását
kizárólag a postaköltség ismételt átutalása után tudjuk megtenni!
A kiegyenlítetlen, és írásban nem vitatott, lejárt határidejű számlák ellenértékét közjegyző és
ügyvéd jelenlétében gyorsított fizetési eljárással kezdeményezzük, amely további legalább 10.000
Ft-os költséget jelent a Vásárló részére! Amennyiben az ügyvédi felszólításra sem egyenlíti ki a
már további költségekkel növelt összeget, úgy a végrehajtói díj további jelentős terhet fog
jelenteni!
Termékek cseréje
A kért cserét 72 órán belül postára adjuk, amennyiben a kért termék raktárunkon van. Ha a kért
csere termék nincs raktáron és beszerzést kell indítanunk, úgy a termék cseréje több mint 14 napot
is igénybe vehet, a beszállító visszajelzése alapján.
Abban az esetben, ha a terméken külsérelmi nyomok láthatóak vagy a beüzemelés nem a
rendelkezésre bocsátott módon történt, és/vagy a Vevő nem tudja hiánytalan és sértetlen eredeti
csomagolásban saját költségén cégünk részére azt visszajuttatni, nem áll módunkban a termék
visszavásárlása.
XI. Használati feltételek módosítása
A Jede Kávé Kft. fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az
aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.
XII. Egyéb rendelkezések
A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi
rendelkezés érvényességét nem érinti. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni
nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.